Надзорен одбор на Викимедија Македонија

Од Викимедија Македонија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Надзорниот одбор го контролира финансиското работење на Викимедија Македонија, како и другите активности. Води сметка за законитоста на работата при остварувањето на целите. За сите воочени неправилности, без одлагање, Надзорниот одбор го известува Извршниот одбор и Собранието.

Надзорниот одбор има најмалку три, а најмногу седум члена кои ги бира Собранието. Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае четири години.

Надзорниот одбор поднесува извештај за својата работа на годишната седница на Собранието.

Надзорен одбор од 2009

[уреди]

Согласно чл. 6 од Одлуката за избор на членови на органите на Здружението „Викимедија Македонија“ од 7 декември 2009, за членови на Надзорниот одбор избрани се: