Деловодна книга/2009

Од Викимедија Македонија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Деловодна книга: 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009
датум број забелешка
23.12.2009 9 (ј) Решение од Министерството за правда, за одобрување на користење на изразот „Македонија“ во називот на името на здружението.
07.12.2009 8 (ј) Одлука за усвојување на Програмата за работа
07.12.2009 7 (ј) Програма за работа на Здружението на граѓани „Викимедија Македонија“ за 2010 година
07.12.2009 6 (п) Одлука за избор на членови на органите на Здружението на граѓани „Викимедија Македонија“.
07.12.2009 5 (п) Одлука за избор на Претседател, Димче Грозданоски
07.12.2009 4 (ј) Одлука за усвојување на Статутот на Здружението на граѓани „Викимедија Македонија“
07.12.2009 3 (ј) Статут на Здружението на граѓани „Викимедија Македонија“
07.12.2009 2 (ј) Одлука за основање на Здружението на граѓани „Викимедија Македонија“
07.12.2009 2 (п) Записник од одржаното Основачкото Собрание на Здружението на граѓани „Викимедија Македонија“. Основачи: Димче Грозданоски, Кирил Симеоновски, Игор Кузмановски, Милош Столиќ, Слободан Јаќоски, Василка Димитровска, Ивица Дукоски и Бојан Манчев.
06.12.2009 1 (п) Полномошно за основање на Здружението на граѓани „Викимедија Македонија“