Статус на математичкиот испис

Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

На страницава се прикажани информации за овозможените режими на математички испис.

Активни се следниве исписни режими:

PNG-слики

LaTeX-извор (за текстуални прелистувачи)

MathML со SVG или PNG за резерва (препорачано за современи прелистувачи и олеснителни алатки)

Тековни испробувања на заднината за исписниот режим MathML со SVG или PNG за резерва (препорачано за современи прелистувачи и олеснителни алатки).

Пробата Rendering the input "x^2+\text{a sample Text}" успеа.

Пробата Comparing to the reference rendering успеа.

Пробата Rendering of a+b in plain MathML mode успеа.

Пробата Checking the presence of '+' in the MathML output успеа.

Пробата Comparing the generated SVG with the reference не успеа.

Пробата Checking if MathML input is supported успеа.

Пробата Rendering Presentation MathML sample успеа.

Пробата Checking if the link to SVG image is correct успеа.

Испробувањата на заднината за исписниот режим MathML со SVG или PNG за резерва (препорачано за современи прелистувачи и олеснителни алатки) се завршени.