Правила за лозинки

Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Ова е список на делотворни правила за лозинки за корисничките групи определени на ова вики.

ГрупаПравила
Создавачи на сметки
(список на членови)
 • Лозинката мора да има барем 8 знаци (MinimalPasswordLength)
 • Лозинката не може да биде иста што и корисничкото име (PasswordCannotMatchUsername) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не смее да биде од оние на црниот список (PasswordCannotMatchBlacklist) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не треба да има повеќе од 4.096 знаци (MaximalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Правило за лозинки за ублажување на познати напади, каде обелоденувањето на податоци би го попречувало ублажувањето (BlockAttacker)
 • Лозинката не треба да биде од списокот на 100 најзастапени лозинки (PasswordCannotBePopular) (предложи измена при најава)
Автопотврдени корисници
 • Лозинката мора да има барем 8 знаци (MinimalPasswordLength)
 • Лозинката не може да биде иста што и корисничкото име (PasswordCannotMatchUsername) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не смее да биде од оние на црниот список (PasswordCannotMatchBlacklist) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не треба да има повеќе од 4.096 знаци (MaximalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Правило за лозинки за ублажување на познати напади, каде обелоденувањето на податоци би го попречувало ублажувањето (BlockAttacker)
 • Лозинката не треба да биде од списокот на 100 најзастапени лозинки (PasswordCannotBePopular) (предложи измена при најава)
Ботови
(список на членови)
 • Лозинката мора да има барем 10 знаци (MinimalPasswordLength)
 • Лозинката не може да биде иста што и корисничкото име (PasswordCannotMatchUsername) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не смее да биде од оние на црниот список (PasswordCannotMatchBlacklist) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не треба да има повеќе од 4.096 знаци (MaximalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Правило за лозинки за ублажување на познати напади, каде обелоденувањето на податоци би го попречувало ублажувањето (BlockAttacker)
 • Лозинката не треба да биде од списокот на 100 најзастапени лозинки (PasswordCannotBePopular) (предложи измена при најава)
 • Лозинката мора да има барем 1 знак за да можете да се најавите (MinimumPasswordLengthToLogin)
 • Лозинката не може да биде меѓу 100.000-те најчести лозинки. (PasswordNotInLargeBlacklist)
Бирократи
(список на членови)
 • Лозинката мора да има барем 10 знаци (MinimalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не може да биде иста што и корисничкото име (PasswordCannotMatchUsername) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не смее да биде од оние на црниот список (PasswordCannotMatchBlacklist) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не треба да има повеќе од 4.096 знаци (MaximalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Правило за лозинки за ублажување на познати напади, каде обелоденувањето на податоци би го попречувало ублажувањето (BlockAttacker)
 • Лозинката не треба да биде од списокот на 100 најзастапени лозинки (PasswordCannotBePopular) (предложи измена при најава)
 • Лозинката мора да има барем 1 знак за да можете да се најавите (MinimumPasswordLengthToLogin) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не може да биде меѓу 100.000-те најчести лозинки. (PasswordNotInLargeBlacklist) (предложи измена при најава)
Проверувачи на корисници
(список на членови)
 • Лозинката мора да има барем 10 знаци (MinimalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не може да биде иста што и корисничкото име (PasswordCannotMatchUsername) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не смее да биде од оние на црниот список (PasswordCannotMatchBlacklist) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не треба да има повеќе од 4.096 знаци (MaximalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Правило за лозинки за ублажување на познати напади, каде обелоденувањето на податоци би го попречувало ублажувањето (BlockAttacker)
 • Лозинката не треба да биде од списокот на 100 најзастапени лозинки (PasswordCannotBePopular) (предложи измена при најава)
 • Лозинката мора да има барем 1 знак за да можете да се најавите (MinimumPasswordLengthToLogin) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не може да биде меѓу 100.000-те најчести лозинки. (PasswordNotInLargeBlacklist) (предложи измена при најава)
Потврдени корисници
(список на членови)
 • Лозинката мора да има барем 8 знаци (MinimalPasswordLength)
 • Лозинката не може да биде иста што и корисничкото име (PasswordCannotMatchUsername) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не смее да биде од оние на црниот список (PasswordCannotMatchBlacklist) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не треба да има повеќе од 4.096 знаци (MaximalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Правило за лозинки за ублажување на познати напади, каде обелоденувањето на податоци би го попречувало ублажувањето (BlockAttacker)
 • Лозинката не треба да биде од списокот на 100 најзастапени лозинки (PasswordCannotBePopular) (предложи измена при најава)
Увoзници
(список на членови)
 • Лозинката мора да има барем 10 знаци (MinimalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не може да биде иста што и корисничкото име (PasswordCannotMatchUsername) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не смее да биде од оние на црниот список (PasswordCannotMatchBlacklist) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не треба да има повеќе од 4.096 знаци (MaximalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Правило за лозинки за ублажување на познати напади, каде обелоденувањето на податоци би го попречувало ублажувањето (BlockAttacker)
 • Лозинката не треба да биде од списокот на 100 најзастапени лозинки (PasswordCannotBePopular) (предложи измена при најава)
 • Лозинката мора да има барем 1 знак за да можете да се најавите (MinimumPasswordLengthToLogin) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не може да биде меѓу 100.000-те најчести лозинки. (PasswordNotInLargeBlacklist) (предложи измена при најава)
Администратори на посредникот
(список на членови)
 • Лозинката мора да има барем 10 знаци (MinimalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не може да биде иста што и корисничкото име (PasswordCannotMatchUsername) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не смее да биде од оние на црниот список (PasswordCannotMatchBlacklist) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не треба да има повеќе од 4.096 знаци (MaximalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Правило за лозинки за ублажување на познати напади, каде обелоденувањето на податоци би го попречувало ублажувањето (BlockAttacker)
 • Лозинката не треба да биде од списокот на 100 најзастапени лозинки (PasswordCannotBePopular) (предложи измена при најава)
 • Лозинката мора да има барем 1 знак за да можете да се најавите (MinimumPasswordLengthToLogin) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не може да биде меѓу 100.000-те најчести лозинки. (PasswordNotInLargeBlacklist) (предложи измена при најава)
Исклучоци од IP-блокирање
(список на членови)
 • Лозинката мора да има барем 8 знаци (MinimalPasswordLength)
 • Лозинката не може да биде иста што и корисничкото име (PasswordCannotMatchUsername) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не смее да биде од оние на црниот список (PasswordCannotMatchBlacklist) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не треба да има повеќе од 4.096 знаци (MaximalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Правило за лозинки за ублажување на познати напади, каде обелоденувањето на податоци би го попречувало ублажувањето (BlockAttacker)
 • Лозинката не треба да биде од списокот на 100 најзастапени лозинки (PasswordCannotBePopular) (предложи измена при најава)
Скривачи
(список на членови)
 • Лозинката мора да има барем 10 знаци (MinimalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не може да биде иста што и корисничкото име (PasswordCannotMatchUsername) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не смее да биде од оние на црниот список (PasswordCannotMatchBlacklist) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не треба да има повеќе од 4.096 знаци (MaximalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Правило за лозинки за ублажување на познати напади, каде обелоденувањето на податоци би го попречувало ублажувањето (BlockAttacker)
 • Лозинката не треба да биде од списокот на 100 најзастапени лозинки (PasswordCannotBePopular) (предложи измена при најава)
 • Лозинката мора да има барем 1 знак за да можете да се најавите (MinimumPasswordLengthToLogin) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не може да биде меѓу 100.000-те најчести лозинки. (PasswordNotInLargeBlacklist) (предложи измена при најава)
Надзорници
(список на членови)
 • Лозинката мора да има барем 8 знаци (MinimalPasswordLength)
 • Лозинката не може да биде иста што и корисничкото име (PasswordCannotMatchUsername) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не смее да биде од оние на црниот список (PasswordCannotMatchBlacklist) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не треба да има повеќе од 4.096 знаци (MaximalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Правило за лозинки за ублажување на познати напади, каде обелоденувањето на податоци би го попречувало ублажувањето (BlockAttacker)
 • Лозинката не треба да биде од списокот на 100 најзастапени лозинки (PasswordCannotBePopular) (предложи измена при најава)
Администратори
(список на членови)
 • Лозинката мора да има барем 10 знаци (MinimalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не може да биде иста што и корисничкото име (PasswordCannotMatchUsername) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не смее да биде од оние на црниот список (PasswordCannotMatchBlacklist) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не треба да има повеќе од 4.096 знаци (MaximalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Правило за лозинки за ублажување на познати напади, каде обелоденувањето на податоци би го попречувало ублажувањето (BlockAttacker)
 • Лозинката не треба да биде од списокот на 100 најзастапени лозинки (PasswordCannotBePopular) (предложи измена при најава)
 • Лозинката мора да има барем 1 знак за да можете да се најавите (MinimumPasswordLengthToLogin) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не може да биде меѓу 100.000-те најчести лозинки. (PasswordNotInLargeBlacklist) (предложи измена при најава)
Прекувики-увoзници
(список на членови)
 • Лозинката мора да има барем 10 знаци (MinimalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не може да биде иста што и корисничкото име (PasswordCannotMatchUsername) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не смее да биде од оние на црниот список (PasswordCannotMatchBlacklist) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не треба да има повеќе од 4.096 знаци (MaximalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Правило за лозинки за ублажување на познати напади, каде обелоденувањето на податоци би го попречувало ублажувањето (BlockAttacker)
 • Лозинката не треба да биде од списокот на 100 најзастапени лозинки (PasswordCannotBePopular) (предложи измена при најава)
 • Лозинката мора да има барем 1 знак за да можете да се најавите (MinimumPasswordLengthToLogin) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не може да биде меѓу 100.000-те најчести лозинки. (PasswordNotInLargeBlacklist) (предложи измена при најава)
Корисници
(список на членови)
 • Лозинката мора да има барем 8 знаци (MinimalPasswordLength)
 • Лозинката не може да биде иста што и корисничкото име (PasswordCannotMatchUsername) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не смее да биде од оние на црниот список (PasswordCannotMatchBlacklist) (предложи измена при најава)
 • Лозинката не треба да има повеќе од 4.096 знаци (MaximalPasswordLength) (предложи измена при најава)
 • Правило за лозинки за ублажување на познати напади, каде обелоденувањето на податоци би го попречувало ублажувањето (BlockAttacker)
 • Лозинката не треба да биде од списокот на 100 најзастапени лозинки (PasswordCannotBePopular) (предложи измена при најава)